ประวัติเกาะยาว

ภาพปะหลังแอ (โต๊ะครูแอ เกาะยาว รับเสด็จในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์)

วันที่ 18 เมษายน 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปยังกิ่งอำเภอเกาะยาว (ปัจจุบันเป็นอำเภอเกาะยาว) โดยเรือรบหลวงพระที่นั่ง พร้อมกับมอบเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนบนเกาะยาว สร้างความประทับใจแก่พี่น้องชาวเกาะยาวอย่างเป็นอย่างมาก ก่อนเสด็จกลับไปยังที่ประทับบนเรือรบหลวงอีกครั้ง

นายจำเริญ ทองตัน อายุ 87 ปี ชาวจังหวัดพังงา บิดาของศิลปินและนักแสดงชื่อดัง “โกไข่” นายจุมพล ทองตัน นักร้องดังค่ายแกรมมี่ โดยนายจำเริญ ทองตัน ครั้งนั้น อายุ 44 ปี ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นช่างภาพของจังหวัดเพื่อบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ เพราะเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพมาตั้งแต่เด็กๆจึงมีความรู้ในเรื่องการใช้กล้องถ่ายภาพเป็นอย่างดี จึงได้ให้ลุงจำเริญทำหน้าที่นี้ ซึ่งลุงจำเริญได้ใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาด 8 มม.ในสมัยนั้น ในการฉายพระรูปพร้อมกับได้บันทึกเป็นภาพยนตร์ (เงียบ)ไปอีกด้วย

นายมงคล มังคลา อายุ 70 ปี ราษฎรอำเภอเกาะยาว ชี้ให้ดูภาพถ่ายที่ปรากฏรูปตัวเองอยู่ พร้อมเล่าว่าตอนนั้นอายุ 27 ปี ได้มารับเสด็จฯด้วยและได้นำกุ้งมังกรเจ็ดสีมาทูลเกล้าฯถวาย ด้วยความปลาบปลื้มใจ และนำแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเสมอมา จนชีวิตพอที่จะมีกินและแบ่งปันเพื่อนบ้านตลอดมา เมื่อ 5 ธันวาคม 2557 ก็ได้ใช้ทุนส่วนตัวสร้างศาลาที่พักริมทางถวายฯเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา

ข้อมูลประวัติเกาะยาวโดยละเอียด ตามลิงค์ด้านล่าง
บรรพบุรุษชาวเกาะยาวได้อพยพมาจากชายฝั่งเมืองตรัง เมืองสตูล และเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย เมื่อครั้งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2328
คราวพม่ายกทัพมาตีหัวเมืองต่าง ๆ ทางภาคใต้ และตีได้หัวเมือง ตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก
จนกระทั่งได้พบเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่และเห็นว่าสองเกาะนี้เป็นทำเลที่เหมาะสมที่
จะหลบ ภัยได้ดีจึงได้ยึดเป็นที่หลบภัยและตั้งหลักแหล่ง ทำมาหากิน

http://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/02262/ch2.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *